Projecten

NVvA

www.arbeidsdeskundigen.nl

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) heeft Thirdwave een volledig responsive en functionele front-end ontwikkeld en Publish Concepts heeft een back-end ingericht waarmee alle content (PDF, Word etc.) volledig geïndexeerd en doorzoekbaar is gemaakt. De site bundelt kennis op arbeidsdeskundig gebied en presenteert de bestaande AKC producten overzichtelijk en toegankelijk. Ieder NVvA-lid heeft er zijn of haar eigen profiel en kan dat zelf aanpassen en ook het eigen certificeringsdossier bijhouden. Door intensieve samenwerking tussen de projectleden is een succesvolle migratie van content en een goed ingerichte back- en front-end ingericht.

Resultaat project: betere vormgeving, gebruiksvriendelijker design en functionaliteiten & kennisdossiers en actueel nieuws geaggregeerd.

 

Berghauser Pont

www.omgevingswebpro.nl

Begin 2015 is Omgevingsweb Professional in opdracht van Berghauser Pont Publishing gerealiseerd. Dit platform geeft de gebruiker toegang tot:
–​> Jurisprudentie: doorzoek het archief op thema, onderwerp en auteur
–​> Commentaren: Tekst & Toelichting
–​> Naslagwerken: tientallen boeken van Berghauser Pont
–​> Themadossiers: alles op thema bij elkaar

De interface van Omgevingsweb Professional is gemaakt door vaste samenwerkingspartner Thirdwave en de content wordt gemaakt via het redactiesysteem van PublishOne (http://www.publishone.nl/). De juridische content zoals wetten en jurisprudentie, wordt op dagelijkse basis automatisch ververst en onderhouden. Via een wettenselectietool kan Berghauser Pont zelf wetten selecteren, waardoor nieuwe relevante wetten eenvoudig toegevoegd kunnen worden. Daarnaast is er een applicatie gemaakt waarin het mogelijk is om een trefwoordenlijst aan te maken. In het publicatieproces worden de trefwoorden automatisch toegekend aan documenten waarin het trefwoord voorkomt. Deze automatische verrijking levert een grote tijd- en kostenbesparing op.

Resultaat project: Volledig product en startpunt voor juridische professionals en advocaten actief in het veld van omgeving wetgeving.

NEN

www.werkenmetnen7510.nl
In opdracht van NEN is een nieuwe website ontwikkeld.

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces.

De website bestaat uit de norm 7510, die gaat over informatiebeveiliging in de zorg.

Op de website is tevens een praktijkboek te vinden, die voor organisaties een uitgebreid hulpmiddel is om de normen na te leven en richting te geven aan het beleid in zijn/haar organisatie. Naast naslagwerk is ook informatie in de vorm van nieuws, agenda, uitleg over certificering en vraag & antwoord beschikbaar. Professionals die te maken hebben met deze norm en gebruik maken van het praktijkboek kunnen eigen dossiers aanmaken waarin zij relevante stukken tekst kunnen opnemen. De informatie wordt ontsloten door de search API van PublishOne, die wordt gevoed door o.a. XML uit PublishOne CMS en automatische XML verwerking.

preekwijzer-logo

www.preekwijzer.nl

De Preekwijzer is de kennisbank voor Predikanten. Concepts heeft duizenden pagina’s aan Preekschetsen gedigitaliseerd en ondergebracht in het PublishOne redactiesysteem. In dit CMS is content verrijkt met metadata waardoor zoekresultaten te filteren zijn op bijvoorbeeld Bijbelboek + Bijbelhoofdstuk. Hierdoor kan de Predikant gemakkelijk zoeken naar relevante Preekschetsen. Een introductievideo is hier te vinden: http://vimeo.com/107911433.

Resultaat project: Archief door digitalisering online beschikbaar en community website voor predikanten. Inspiratie voor voorgangers en predikanten!

Kiesraad

https://kennisbank.kiesraad.nl/ (besloten site)

In de case van De Kiesraad is de externe data (wetten, jurisprudentie en vakliteratuur) leidend voor de activiteiten. De externe data wordt automatische ververst in een kennisbank. Daarnaast kan de Kiesraad eigen content beheren en relateren en koppelen aan wetstechnische informatie. Tot slot is er een geavanceerde zoekfunctie geïntegreerd, die ervoor zorgt dat de gebruiker altijd kwalitatief hoogwaardige documenten tot zijn beschikking heeft.

NBA

HRA productiestraat

Voor NBA is productiestraat gemaakt waarmee zowel een app, website en boek van de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) van geschikte XML / HTML wordt voorzien.